Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Fr. H. Svendsen

Tvang i psykiatrien

Det foregår for tiden en debatt om bruk av tvang i psykisk helsevern, og mange tar til orde for at det må gis anledning til å bruke mer tvang enn i dag. I dette notatet drøfter Lars Fr. H. Svendsen de etiske grensene for bruk av tvang.
MenneskerettigheterVelferdstjenester
Lars Fr. H. Svendsen

Fakta og verdier i politisk debatt

I dette notatet diskuterer filosof Lars Fr. H. Svendsen skillet mellom fakta og verdier, og ser på hvordan vitenskapsfilosofien kan bidra til bedre forståelse av forskning og politikk.
ForskningUtdanning og forskning
Lars Fr. H. Svendsen

Kritikk av menneskerettighetene – en innføring i Onora O’Neills rettighetstenkning

Dette notatet belyser til årets vinner av Holbergprisen Onora O’Neills vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter kan begrunnes.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 21 2016: Liberal folkehelsepolitikk

I dette notatet ser Lars Fr. H. Svendsen kritisk på folkehelsepolitikken.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 14 2016: Å forsvare et åpent, liberalt samfunn

Når spørsmålet er hvordan vi skal forsvare et åpent og liberalt samfunn, forutsetter det en nærmere forståelse av hva vi skal forsvare, hvorfor vi skal forsvare det og hva vi skal forsvare det mot. Før vi griper til en kur, bør vi forsøke å stille noenlunde riktig diagnose.
IdeerDemokratiLiberalisme
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 15 2014: Et republikansk begrep om frihet

I senere år er begrepsparet negativ og positiv frihet blitt utfordret av ”republikanske” teoretikere. Dette notatet, som er et utdrag fra Lars Fr. H. Svendsens bok Frihetens filosofi, presenterer republikanismens frihetsbegrep og hvordan det skiller seg fra mer tradisjonelle liberale begreper, og påpeker noen styrker og svakheter ved det republikanske frihetsbegrepet.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.11 2013: Fedme – et betydelig folkehelseproblem?

Det florerer med udokumenterte og spekulative påstander som at vi nå kanskje for første gang vil se en oppvoksende generasjon som dør yngre enn foreldrene, og at dette skyldes en ”fedmeepidemi”. Dette Civita-notatet vurderer hvilket omfang overvekts- og fedmeproblemet har, og om det er et rimelig samsvar mellom den empirien som er samlet inn i nyere tid, og det bildet av problemets omfang vi vanligvis presenteres for.
VelferdsstatenVelferdstjenester
fagforening
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 7 2010: Myten om det brutaliserte arbeidslivet

Tilstanden og utviklingstrekkene som beskrives i dette notatet indikerer at det slett ikke har funnet sted noen brutalisering.Vi har aldri hatt et mindre brutalt arbeidsliv.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Nudge
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.13 2009: Libertariansk paternalisme

Richard Thaler vant i 2017 nobelprisen i økonomi. I 2009 skrev filosof i Civita, Lars Fr. Svendsen, dette notatet om en av Thalers mest kjente teorier:
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 5 2009: Ytringsfrihetens grenser og begrunnelse

Enhver diskusjon av ytringsfrihet forutsetter at friheten har visse grenser.  Dette notatet tar for seg hvilke grenser ytringsfriheten skal ha.
IdeerDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 2 2009: Tvang i psykiatrien – moralfilosofiske perspektiver

Dette notatet tar for seg de moralfilosofiske perspektivene ved tvang i psykiatrien.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterVelferdstjenester
Fattigdom
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.7 2008: Hva er fattigdom?

Notatet viser at en ny forståelse av fattigdom er nødvendig for å kunne møte problemet på en bedre måte.
Bistand og utviklingVelferdsstatenFattigdom