I Washington DC – èn dag før presidentvalget

Er det holdningen til verdier som i siste instans kommer til å bestemme om George W. Bush får fortsette eller om John Kerry overtar? Les Terje Svabøs kommentar fra Washington, en dag før valget.


Er det synet på verdier som avgjør?


Spørsmålet er i alle fall naturlig å stille etter å ha fulgt den amerikanske valgkampen på nært hold den siste uke, men først en forunderlig iaktagelse :
den siste uka har jeg vært i New York City og Washington DC. I begge byer er det ikke valgkampen – men fraværet av valgkamp – som har preget bybildet. I løpet av ei uke  har jeg sett to personer med Kerry-jakkemerker og en med tilsvarende støtte til Bush. Og ikke et eneste møte, ingen stands, ikke en brosjyre.


Årsaken er opplagt og lett å forklare, sier alle de jeg har snakket med: Dette er Kerry-land, ingen av kandidatene gidder å bruke krefter her, det er andre steder i USA slaget står.
Og det skal være sikkert og visst: det er imponerende med folkemøter med 20 000 deltagere, ja opp til 80 000, men da ble hovedrollene ikke spilt av Bush eller Kerry, men av Bill Clinton og Bruce Springsteen. I tillegg meldes det om lange køer av folk som ønsker å forhåndsstemme. Bare i skandaleomsuste Florida, hvor det ved valget for fire år siden var seks millioner som stemte valgdagen, meldes det om at to millioner har avgitt forhåndsstemme. Det kan bli rekordoppslutning tirsdag.


Hvorfor?
Ett av svarene er at USA gjennom denne valgkampen og på grunn av krigen i Irak er kolossalt polarisert. Det er en meget bitter tone mellom de to kandidater nå i sluttspurten og innholdet i TV-reklamene er brutale. Det bidrar selvsagt til polariseringen at det kan se ut til å bli et meget jevnt valg.


Som europeer og nordmann, reiste jeg til USA for å finne svar på hvorfor Bush kan stå så sterkt. I Norge, Norden og store deler av Europa stiller man seg jo uforstående til at Bush fortsatt står så sterkt. I løpet av den siste uka har jeg snakket med flere representanter for amerikanske tankesmier – think tanks – og deres svar er ganske så sammenfallende, uansett syn på hvem som bør styre USA:
For det første karakteriseres Bush som sterkere og klarere og ikke minst mer konsekvent i kampen mot den ytre trussel, mot terroren. Til tross for at USA har havnet i en blodig hengemyr i Irak, ser åpenbart amerikanerne den sittende president som den beste til å trygge landets og folkets sikkerhet.


Det andre argumentet som trekkes fram som forklaring på oppslutningen omkring Bush, går på hans soliditet i vesentlige verdispørsmål. På tvers av sosial stilling er verdispørsmål viktige i amerikanske politikk. Det gjelder synet på familiens stilling og ikke minst holdningen til homofili.
Her ser vi åpenbart et tydelig skille mellom det frigjorte Nord-Europa og betydelige deler av USAs befolkning som går sterkt imot ethvert forslag som de anser vil svekke familiens stilling, som for eksempel å tillate homofilt ekteskap. Likeledes er abortspørsmålet sentralt og Bush meget restriktive syn er i følge observatører med på å forklare hans sterke posisjon. Den liberale østkysten med New York City blir her blant unntakene.
 
Vi kan derfor oppleve at holdning til verdier og vurdering av den enkelte kandidats troverdighet i disse spørsmål kan komme til å avgjøre valget.
Det er forøvrig interessant å observere at analytikerne er uenige av hvilken betydning Bin Ladens tale vil komme til å få på valgutfallet. De fleste heller altså i retning av at den vil gi økt oppslutning til Bush og det kan knapt herske noen tvil om at presidenten kommunikasjonsmessig håndterte Bin Ladens overraskende inntreden på arenaen igjen med større eleganse enn Kerry.


CIVITA har, blant annet gjennom våre rapporter fra Geir Westgaard i Houston, valgt å følge valget i USA. Dette fordi utfallet av valget selvsagt er avgjørende også for oss i Norge og fordi det ut fra vår tankesmies ståsted er interessant å se hvilke spørsmål, verdier og konflikter som dominerer arenaen.


CIVITA vil utvide samarbeidet med amerikanske tankesmier for å kunne bli et bedre tilbud for alle i Norge som ønsker å utvide rommet for den offentlige debatt. Vi vil ikke minst benytte våre amerikanske samarbeidspartnere for å kunne å et bredere perspektiv på de spørsmål vi er opptatt av i Norge og Europa.


Washington DC 1. november
Terje Svabø
 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »