Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Utrolige holdninger i Vårt Land

"I Fremskrittspartiets program står det ingen verdens ting som kan minne om revolusjon. Partiet plasserer seg godt innenfor det liberale demokratiet. Vårt Lands kommentator mener likevel at Rødt er et mer normalt politisk parti enn Fremskrittspartiet", skriver Kristin Clemet.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Radikale representerer ikke alltid motmakt

Kirken har fortsatt en moralsk autoritet i Norge. Den kan lett mistes om den brukes til å gi bestemte, og ofte snevre, politiske syn større tyngde. Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

En for radikal kirke kan virke ekskluderende og politisk.

Ingen er tjent med at moderate krefter i Den norske kirke presses ut av kamp mellom radikale og reaksjonære krefter. Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Nikolai Hegertun

Etter Brexit kommer Vexit

Trump og Brexit kan bety nådestøtet for Vestens intervensjonisme og 
verdiladede bistand i Afrika. 
I mange afrikanske land vil man ønske endringen velkommen. Nikolai Hegertun i Vårt Land.
Bistand og utviklingInternasjonalt
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Religiøse skoler

"En av grunnene til at de religiøse skolene vi har i dag, fungerer så bra som de gjør, er at vi allerede har gode kriterier." Kristin Clemet i Vårt Land.
IntegreringPrivate i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Listhaug og folket

Jeg er ikke godt vant med å bli trodd eller tolket i beste mening av Vårt Lands kommentator Berit Aalborg. Men siden hun delvis karikerer mitt standpunkt i sin kommentar «Det «lille vi»» (20.8.), vil jeg gjerne gjenta mitt poeng. Kristin Clemet i Vårt Land.
Populisme
Kristin Clemet

Ulikhetsdebatten

"Jeg tror diskusjonen om hvordan man kan forebygge store og uheldige økonomiske forskjeller, ville blitt bedre dersom den ikke bygget på så mange innbilte og påståtte uenigheter som Reegård fra LO og Kaski fra SV bærer til torgs." Kristin Clemet i Vårt Land.
Ulikhet
Kristin Clemet

Når folk flest er statsråd

Kristin Clemet om eliten, folket og Sylvi Listhaug i Vårt Land.
Demokrati og rettigheterPopulisme
Kristin Clemet

Utilstrekkelige løsninger fra SV

"Det virker som SV fortsatt ser på utviklingen bare som et resultat av en kamp mellom arbeid og kapital. Men grunnen til at vi har lyktes i Norge er ikke bare samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, men også bred oppslutning om markedsøkonomien." Kristin Clemet i Vårt Land.
UlikhetØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Om å forebygge ulikhet

Det er mye god «fordelingspolitikk» i et marked som virker godt. Kristin Clemet i Vårt Land.
Ulikhet
Kristin Clemet

Homofile i samfunnet

Wenche Lowzow fylte nylig 90 år. 
Hun var en av de første homofile som sto fram. Kristin Clemet i Vårt Land.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Kontantstøtten

Skattelette i stedet for kontantstøtten? Skal man legge til rette for valgfrihet for barnefamiliene i dag, må det tenkes nytt i alle partier. Kristin Clemet i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenesterSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Et foster for mye?

"Da abortloven kom, ble den begrunnet med at kvinner kan ha svært tungt­veiende grunner til å ønske en abort." Kristin Clemet i Vårt Land.
Bioteknologi
Bård Larsen

Empatisk legitimering

"Kan raus utdeling av offerrollen i verste fall føre til motivering av grusomhet?" Bård Larsen svarer Erling Rimehaug i Vårt Land:
TerrorismeInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Selbekks 
ytrings
frihet

"Også de som har usympatiske meninger, eller som har forandret mening, skal ha frihet til å ytre seg trygt." Kristin Clemet i Vårt Land:
Ytringsfrihet
Kristin Clemet

Kampanjejournalistikk

"Det er en gylden regel i journalistikken at det skal være et tydelig skille mellom ­meningsbærende lederartikler og kommentarer, og det som skal være nøytral journalistikk. Vårt Land lever dessverre ikke alltid opp til denne standarden," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

"Jeg er ikke i posisjon til å gi KrF råd om veivalg, men det hadde vært interessant å vite om en klarere ideologisk profil som et liberalt kristendemokratisk parti ville appellert til flere", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Kristin Clemet

Civita: Vårt Land mistenkeliggjør

"Ett sted må pengene komme fra, og derfor er kjøre­regler viktig. Hvilke kjøreregler fins det for eksempel mellom de statlige forskningsinstituttene og deres oppdragsgivere? Hvordan hindrer vi at staten behandler kulturlivet instrumentelt? I Civita har vi en rekke slike kjøreregler," skriver Kristin Clemet i Vårt Land, i et svar til sjefredaktør Helge Simonnes.
IdeerInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Ugrei spekulasjon i Vårt Land

"Jeg tror ikke det er hjelpsomt for saken at man mistenker en av dem som nå har forsøkt å rydde opp, for ikke å greie å ivareta sine oppgaver og posisjoner på en formelt korrekt måte, og å skille jobb og privatliv - bare fordi hun har et familiemedlem i samme parti." Kristin Clemet blogger.
Politikk og samfunnMedia