Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skatt, utbytte, norske eiere, norsk flagg, grafer og menneske
Mathilde Fasting

Skattebidrag og utbytte fra ulike eiergrupper

Dette notatet har som mål å styrke faktagrunnlaget i debatten om norsk privat eierskap og betaling av skatt. I notatet presenteres nytt empirisk materiale over bedriftsdata fra 2016.
FormuesskattSelskapsskatt
Mats Kirkebirkeland

Trønderne er dårligst i klassen

Trønder Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsnettverk (NTE) har lavest utbytteandel blant landets største kraftselskaper.
Offentlig eierskapØkonomi og velferd
Steinar Juel

Ny, stor studie av norske bedrifter viser at utbyttet øker med formuesskatten

Norske bedriftseiere i formuesskatteposisjon tar ut mer av bedriftenes overskudd enn andre eiere. Det kommer frem i en ny studie, skriver Steinar Juel.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin ClemetSteinar Juel

La oss diskutere substans

Kan høy ulikhet og høy tillit likevel kombineres, stikk i strid med hva vi har trodd? Eller er ulikheten relativt sett like lav i Norge som den alltid har vært, selv etter at SSB har fremlagt forslag til en ny måte å måle den på?
Økonomi og velferdUlikhet
Mathilde Fasting

Et utbytteforbud må følges av et forbud mot formuesskatt

Ingen andre land i EU/EØS opererer med formuesskatt i samme omfang som Norge, og over tid er det utbyttene fra bedriftene som finansierer formuesskatten, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Utbytteforbud og koronakrisen

I dette notatet ser Mathilde Fasting på hva utbytte er, hvordan det benyttes, og hva som vil skje dersom det skulle bli forbud mot å ta eller dele ut utbytte.
Økonomi og velferdNæringspolitikkSkatt og avgifter