Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

To stalltips for å få ned sykefraværet

"Sykefraværet i kommunal sektor må adresseres i mye større grad og endringer i sykelønnen må bli en del av avtalen", skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenVelferdstjenester
Sykelønn, sykepenger

Sykelønn

Sykepenger, også kalt sykelønn, er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Elefanten vandrer fremdeles

"For to år siden skrev jeg om sykelønn i denne spalten. Jeg kalte innlegget Elefanten i rommet. Elefanten vandrer fremdeles. Sykefraværet er fremdeles blant det høyeste i Europa, tross alle velmenende forsøk på å få det ned." Mathilde Fasting på Minervanett.no:
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Det syke kjønn

"Høyt sykefravær blant kvinner er en større trussel mot likestillingen enn graviditet og mammapermisjon", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Sykefravær og holdninger

"Paradokset, at vi har en frisk befolkning men et høyt sykefravær, kan vi løse med å gjøre noe med sykelønnen. Det har kollega Villeman Vinje allerede skrevet mye om i rapporten Den norske syke, og han er ikke alene. Sykelønnsreduksjon ble foreslått allerede i 2000 i en NOU ledet av Matz Sandman," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Syke kvinner

"Kvinners sykefravær er omlag 60 prosent høyere enn menns. Det er både et samfunnsproblem og et individuelt problem. Ironisk nok er kvinner som arbeider med å pleie og å behandle andre syke, også de som er sykest selv. Er kvinner dårligere til å passe på egen helse? Eller nedprioriteres HMS ved kvinnearbeidsplassene?" Mathilde Fasting skriver for Minerva.
ArbeidslivTrygder og pensjonerVelferdstjenester
Mathilde Fasting

En arbeidsgivers bekjennelser: sykelønn

"Arbeidsgivere som er flinke til å legge til rette for en god arbeidsplass, bør tjene på det, og samtidig ikke gå konkurs dersom ansatte blir syke. Insentiver som kun virker for arbeidstaker, er ikke rettferdig. Civita har foreslått å redusere sykepengene til 70 prosent av inntekten fra dag en," skriver Mathilde Fasting.
ArbeidslivVelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

VELFERD: Holdninger og fravær

VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Villeman Vinje

SYKEFRAVÆR: Endrede incentiver

VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

SYKEFRAVÆR: Forskningen må følges opp

VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester
Villeman Vinje

Den norske syke – full frihet på andres regning –

Regjeringens ekspertutvalg kom i 2010 med flere gode forslag til tiltak for å få ned sykefraværet. Men utvalget burde ha gått lenger. Utvalget skriver selv i sin rapport: ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”. Denne rapporten foreslår å bruke tiltak vi vet virker.
ArbeidslivVelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester

SYKELØNN:Trengs det mer radikale grep?

VelferdsstatenTrygder og pensjoner