Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om psykiske lidelser og sykeliggjøringen av menneskelivet

Vi kan jevnlig lese at en stadig større del av befolkningen sliter med ulike psykiske lidelser. Skyldes dette at vi er blitt sykere? Eller at vi har senket listen for hva som bør betraktes som sykdom?
VelferdsstatenPolitikk og samfunnVelferdstjenester
Lars Fr. H. Svendsen

Tvang i psykiatrien

Det foregår for tiden en debatt om bruk av tvang i psykisk helsevern, og mange tar til orde for at det må gis anledning til å bruke mer tvang enn i dag. I dette notatet drøfter Lars Fr. H. Svendsen de etiske grensene for bruk av tvang.
MenneskerettigheterVelferdstjenester

Prioriterer vi riktig innen psykisk helse?

Kan satsingen på lavterskeltilbud øke etterspørselen etter helsehjelp til friske personer? Og klarer vi å prioritere de som trenger hjelpen mest? Se video fra frokostmøtet her:
Velferdsstaten
Paul Joakim SandøyPeder Tellefsdal

Diagnoseepidemiens ofre

"Dersom vi ikke har uendelig med penger og spesialisert arbeidskraft: Burde vi ikke prioritere psykisk helsehjelp til de aller sykeste fremfor lavterskeltilbud til alle?" Paul Joakim Sandøy og Peder Tellefsdal i Aftenposten:
VelferdsstatenPolitikk og samfunn
Peder Tellefsdal

Nr. 26 2015: Bedre etter snar! – Om prioritering av psykisk helsehjelp

I 2011 ga Folkehelseinstituttet ut en rapport om psykisk helse, med tittelen ”Bedre føre var”, hvor man blant annet gikk inn for omfattende lavterskeltilbud. I dette notatet argumenteres det for en ”heller etter snar”-holdning: I stedet for å prioritere lavterskeltilbud for alle, bør de som virkelig sliter, med alvorlig svekket funksjonsgrad, prioriteres.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 2 2009: Tvang i psykiatrien – moralfilosofiske perspektiver

Dette notatet tar for seg de moralfilosofiske perspektivene ved tvang i psykiatrien.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterVelferdstjenester