Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
næringsliv dagligvare
Kristin Clemet

Hvorfor er privat sektor viktig?

Her er noen viktige grunner.
NæringslivNæringspolitikk
skape verktøy
Kristin Clemet

Skape for å dele

Alle vellykkede land har en sterk, (relativt sett) effektiv og ukorrupt offentlig sektor. Men alle vellykkede land har også en livskraftig privat sektor, og hva er poenget med den?
NæringslivNæringspolitikk

Hvor skal jobbene komme?

Må de nye jobbene komme i privat sektor, eller vil flere arbeidsplasser i det offentlige være redningen? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
14 okt
onsdag 14 oktober 2020 kl. 00:00

Hvor skal jobbene komme?

Må de nye jobbene komme i privat sektor, eller vil flere arbeidsplasser i det offentlige være redningen? Se live stream fra kl. 8.00 her!
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Det er produktivitetsveksten vi lever av

All aktivitet, både i privat og offentlig sektor, bidrar med verdiskaping. Det viktige er imidlertid hvor mye verdiskaping vi får ut av den tiden vi jobber. Det avgjøres av produktivitetsveksten, skriver Kristin Clemet i sitt svar til Nordlys-kommentator Oddvar Nygård.
Økonomi og velferdDen nordiske modellenNæringspolitikk
Kristin ClemetMathilde Fasting

En velfungerende privat sektor gagner også offentlig sektor

Høyt konsum, i privat eller offentlig sektor, er avhengig av høy verdiskaping. Derfor er nivået på og veksten i velferdstjenestene også avhengig av en godt fungerende privat sektor.
VelferdsstatenNæringsliv
Steinar Juel

Incentivene til effektivisering og forbedring er større i det private enn i offentlig sektor

Incentivene til effektivisering og forbedring er større i det private enn i offentlig sektor. Derfor bør en være kritisk til hvor stor offentlig sektor bør bli. Steinar Juel svarer Kalle Moene i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Kristin ClemetSteinar Juel

Det er forskjell på privat og offentlig sektor

I et liberalt demokrati er en liberal markedsøkonomi viktig for blant annet å ta vare på maktbalansen og mangfoldet i samfunnet og friheten til å skape noe. Kristin Clemet og Steinar Juel svarer Kalle Moene i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Det er avgjørende forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet

Det offentlige utgjør nær 60 prosent av fastlandsøkonomien, og koronakrisen bør ikke gjøre den varig høyere. Et marked og en bevilgning virker svært ulikt på produktiviteten.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Jan Erik Grindheim

Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt?

Kjønn er en viktig skillelinje i politikken, men om du arbeider i privat eller offentlig sektor betyr kanskje mer?
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med private aktører?

"Å søke gode, pragmatiske løsninger som tar med seg fordeler og reduserer ulemper fra både markedet og offentlig sektor, er en naturlig videreutvikling av vårt velferdssamfunn", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

Færre fra privat sektor på Stortinget

"Andelen som rekrutteres til Stortinget fra privat sektor faller betydelig. Blir det et problem?" Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikkNæringsliv
Marius Doksheim

CIVITA-NOTAT: Finanskrisen påvirker ikke synet på privat sektor

NæringslivØkonomi og velferd

NYTT CIVITA-NOTAT: Hvor du står avhenger av hvor du sitter

DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Vingler Arbeiderpartiet i debatten om offentlig og privat?

"Det hender at representanter for privat sektor uttaler seg negativt og nedsettende om offentlig sektor. For tiden tror jeg det er langt mer vanlig at representanter for offentlig sektor, inkludert politikere, snakker negativt og nedsettende om private virksomheter."
NæringslivNæringspolitikk