Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomiVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingSteinar Juel

Feilaktige påstander blir ikke riktige ved at de gjentas

"Det vil være veldig bra dersom den antatte underdekningen i hovedsak blir inndekket ved at vi jobber mer, blant annet ved å stå lenger i jobb, som Jensen peker på. Det krever politiske tiltak, og påvisninger av behovet for noen politiske justeringer er da også nettopp formålet med perspektivmeldinger."
ØkonomiVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Kjenner du en familie som vil skatte 60 prosent av inntekten sin?

«Hvis vi kun skal øke skattene for å finansiere fremtidens velferdsstat, må de settes så høyt at de vil skade økonomien i alvorlig grad. Skatteøkninger hjelper knapt – veksten i offentlige utgifter skal ned», skriver Lars Kolbeinstveit
Økonomi
Steinar Juel

Hullet i perspektivet

Perspektivmeldingen hopper over årene frem til 2030. Steinar Juel hos E24.
Økonomi
Haakon Riekeles

De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen

Regjeringen la fredag 31. mars frem sin perspektivmelding. Den inneholder mye interessant, men er 227 sider med tung tekst. Haakon Riekeles gir deg de ti viktigste punktene:
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Gode perspektiver

Det er mange gode perspektiver i Perspektivmeldingen, som ble lagt frem fredag 31. mars. Nå må de følges opp av aktiv politikk. Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Hvilken fremtid får vi råd til?

Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger. Mathilde Fasting i Bergens Tidene.
ØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Presentasjon: Fremtidens velferdssamfunn

Se foredrag av Kristin Clemet på perspektivmeldingens oppstartseminar 22.1.2016.
ØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Forberedt på fremtiden

"Det er arbeidet som finansierer velferden. Demografiske endringer, som vi allerede vet mye om, fører til at færre må forsørge flere. Marte Gerhardsen i Agenda mener dette er «å skremme» og kaller det «dommedagsprofetier»". Kristin Clemet svarer i Dagens Næringsliv.
ØkonomiVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Mot til reformer

"Den største politiske utfordringen er sannsynligvis prioritering. Knapt noen nordmenn husker en politisk situasjon der man virkelig har måttet prioritere på offentlige budsjetter. Men det kan bli realiteten om noen år," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft

Velferdsstatens fremtid: Hør på de unge!

"Heldigvis har ungdomspartilederne skjønt det, og foreslår reformer. Det er ungdommene som er utålmodige. De vil gjennomføre reformer mens vi ennå er i en overskuddssituasjon. De etablerte politikerne ser heller ut til å skyve problemene foran seg. Da blir det demografien, i kombinasjon med et dårligere oljemarked, som vil tvinge frem reformer," skriver Mathilde Fasting hos Nettavisen.
Økonomi
Villeman Vinje

NYTT CIVITA-NOTAT: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

"Jo mer man øker kostnadene de neste årene, jo mer kommer velferdsstaten i ubalanse og jo mer må man kutte", sier samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, i Aftenposten.
Økonomisk politikkVelferdsstatenReformerVelferdsstatens bærekraft
Villeman Vinje

Ikke bærekraftig velferdsstat

"Veksten i de offentlige utgiftene kan ikke fortsette", skriver samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, på Aftenposten.no. "Perspektivmeldingen viser at de valg den rødgrønne regjeringen har gjort i de siste to stortingsperiodene har bidratt til å svekke velferdsstatens langsiktige bærekraft".
VelferdsstatenFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft