Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marx, Marxisme

Marxisme

Marxisme er en filosofisk og økonomisk teori eller sett av teorier som ble utviklet av Karl Marx og til dels Friedrich Engels, og som deretter er videreutviklet i mange ulike retninger.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Steinar Juel

Hvem er de ekte verdiskaperne?

«Det marxister aldri har greid å forklare, eller vist i virkeligheten, er hvordan man kan få etablert og utviklet bedrifter uten at noen stiller opp med kapital. Systemer hvor bare staten var eier har brutt sammen.» Steinar Juel i Dagbladet.
Offentlig eierskapØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Opium for de intellektuelle?

"Økonomiprofessor Kalle Moene er tidstypisk når han feirer den Marx som passer ham best", skriver Lars Peder Nordbakken.
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Karl Marx 200 år: Profeten som umyndiggjorde dem han ville befri

"Karl Marx var ikke bare en profet som umyndiggjorde dem han ville befri. Han var også en av historiens største fiender av det åpne, liberale samfunnet." Lars Peder Nordbakken hos Minerva.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Historieløs marxisme

"Å antyde at marxister best kan gjenkjennes ved sin utrettelige kamp for mangfold er nesten absurd – tatt i betraktning de kommunistiske statenes absolutte og voldelige konformitet. Saken mot Breivik viser oss at totalitære ideologier er farlige. Det er synd at Moxnes bruker saken i et forsøk på å sette en av disse ideologiene i et bedre lys enn den fortjener," skriver Bård Larsen i et svar til Rødts Bjørnar Moxnes.
Demokrati og rettigheter