Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Osvald-monumentet
Bård Larsen

Et løgnaktig monument

Vi må snakke om Osvald-monumentet – igjen. For Stalin var ikke død. I lys av krigen i Ukraina fremstår minnesmerket som en hån mot mennesker som i dag dør på slagmarken.
KommunismeKultur
Bård Larsen

Rødts prinsipprogram: Det nytter ikke å lakkere en gjennomrusten bil

Rødt flikker og pynter jevnlig på fasaden, men landsmøtene vil ikke gi slipp på arven etter AKP. Det er ikke minst tydelig i prinsipprogrammet.
Norsk politikkKommunisme
epler røde
Bård Larsen

Rødt: Eplene faller ikke langt fra stammen

Det er vrient å se hva Amrit Kaur har gjort som er så galt, sett med Rødt-øyne. De såkalte opprørene gjør egentlig ikke stort annet enn å forholde seg til den tradisjonen Rødt og AKP er og har vært en del av.
Norsk politikkKommunisme
Kommunisme Lenin
Bård Larsen

Syltynt Lenin-forsvar

Mari Skurdal vil lære om «sosialismen og kommunismens smertefulle historie». Gjør man det ved å opprette priser som er oppkalt etter autoritære massemordere?
Andre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Knausgård burde takket nei til Leninprisen

Det er forskjell på å ha et åpent sinn og høl i huet. Det er en særegen form for kunstnerisk arroganse å takke for en pris som er oppkalt etter en diktator.
KommunismeKultur
bombe
Skjalg Stokke Hougen

«Oppenheimer» kan lære oss mer enn om atombombens trusler

Som samfunn må vi alltid vokte oss for å handle på grunnlag av moralsk panikk.
Forsvar og sikkerhet
Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Nicolae Ceaușescu
Bård Larsen

En julefortelling

Julen 1989 lærte Nicolae Ceaușescu at en diktators fall ikke alltid er en rosenrød fortelling. Vladimir Putins endelikt kommer neppe til jul i 2022, men kan han falle i nær fremtid?
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
personvern
Skjalg Stokke Hougen

Kan kunstig intelligens være kommunistisk?

Open AIs nye chatbot er ikke laget for å svare på faktaspørsmål. Derfor burde den ikke brukes til det.
Politikk og samfunnMedia
Angela Davis
Bård Larsen

Hvorfor omtales venstretotalitarisme så velvillig i den liberale offentligheten?

Det er synd at Angela Davis’ årelange støtte til brutale kommunistregimer ikke ble nevnt da hun gjestet Melafestivalen denne uken. De som har gått i ærend for det autoritære, skal tåle å bli belyst.
Andre ideologierKommunisme
Eirik Løkke

Putins krig mot Ukraina og Vesten

Årsaken til at Ukraina er under angrep fra Russland, er ikke at Putin frykter NATO, men at han frykter demokratiet. I så måte er skjebnen til Ukraina uløselig knyttet til demokratiets fremtid i Europa.
DemokratiKommunisme
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

Storebror dreper – om totalitarisme

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme?
Totalitære og autoritære regimerNazisme og fascismeKommunisme
Marx, Marxisme

Marxisme

Marxisme er en filosofisk og økonomisk teori eller sett av teorier som ble utviklet av Karl Marx og til dels Friedrich Engels, og som deretter er videreutviklet i mange ulike retninger.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Moxnes-profittering

Det blir ikke mer mangfold i barnehagesektoren med kommunisme, Rødt, skriver Aslak Versto Storsletten i VG.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Bård Larsen

Rødt skandaliserer seg selv

Hvis man har innsett at kommunismen er en katastrofe, er minstekravet egentlig å slutte å være kommunister. Bård Larsen i Minerva.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En annen bøtteballett

Min kritikk av Rødt handler ikke om hva Rødt mener om ulikhet, privatisering eller klassesamfunnet. Det hører til i en helt ordinær politisk diskurs i et liberalt demokrati. Det jeg advarer mot er kommunisme som foreldet, forfeilet og menneskefiendtlig tankegods. Altså kommunisme som «en annen bøtteballett» enn den øvrige venstresiden. Bård Larsen i Vårt Land.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En urovekkende tid

Det er ikke proletariatets diktatur vi skal bekymre oss for, ikke generaler til hest heller. Trusselen fra Rødt er mer subtil enn som så. Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiNorsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Det er snodig at et sekterisk parti med et kommunistisk, planøkonomisk program seiler frem på meningsmålingene

Rødt går solid frem på meningsmålingene. Antagelig forstår mange av de som støtter partiet at den autoritære partilinja ville være dårlig nytt hvis den noensinne skulle veksles inn i realiteter.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Marx-debatt: Å kritisere de store

"I Marx’ tenkning møter vi ikke på normative forestillinger om et demokrati tuftet på politisk frihet som et mål i seg selv. I stedet møter vi på forestillingen om et «flertallsstyre» som et middel som blir helliget av et historisk determinert mål om proletariatets revolusjon og maktovertagelse."
Sosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Karl Marx 200 år: Profeten som umyndiggjorde dem han ville befri

"Karl Marx var ikke bare en profet som umyndiggjorde dem han ville befri. Han var også en av historiens største fiender av det åpne, liberale samfunnet." Lars Peder Nordbakken hos Minerva.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Hvorfor skal vi egentlig bry oss om partiet Rødt?

"Kommunister har alltid hevdet at de er mer demokrater enn liberale demokrater. Men i effekt, når kommunister har overtatt makta - har resultatet uten unntak blitt sentralisert og voldelig statsmakt", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Nazi-Tyskland

Totalitarisme

Det som skiller et ”klassisk” diktatur fra en totalitær statsmakt er først og fremst at diktatoren er mest opptatt av å holde på den fysiske og økonomiske makten, mens den totalitære statsmakten er tuftet på en storslagen utopisk-ideologisk visjon for en ny menneskehet.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter

Kommunisme

Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor eiendomsretten er avskaffet.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Bård Larsen svarer Gisle Selnes om Vladimir Lenin

«Tonen i Selnes’ kritikk fremstår på grensen til det konspiratoriske», skriver Bård Larsen.
Andre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

"Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele." Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

Lenins totalitære prosjekt

At Lenin tok kverken på resten av venstresiden og forbød frie fagforeninger ser ikke ut til å gjøre stort inntrykk på de som setter sin lit til håpefull gjenfortelling av historien. Så til alle fritenkende, radikale unge som drifter litt mot Lenin i disse dager: Det er godt mulig at Lenin ikke ville satt pris på dere. Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Gulag og erindring

Bård Larsen hos Minerva: ""Gulag: Det farfar ikke fortalte" er viktig på flere nivåer. En ting er de faktiske historiske forholdene, som er forbløffende nok. Også overgrepenes arkitekter og medløpere er dypt fascinerende materiale, i all sin menneskelige kompleksitet. Man kan bli misantrop av mindre."
Totalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

Den vanskelige løsrivelsen

Eirik Wig Sundvalls bok kan bli et standardverk om Arbeiderpartiets ideologiske rivninger i spennet mellom kommunisme og sosialdemokrati. Bård Larsen på Minervanett.no.
IdeerNorsk politikkSosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Bård Larsen

Liberalt demokrati i kommunistisk tapning?

"På kommunistspråket er begrepet ”folket” et trylleformular, hvor folkevilje, arbeiderklasse og stat fremstilles som synonymer etter en sosialistisk revolusjon", skriver Bård Larsen på Nordnorskdebatt.no:
DemokratiKommunisme
Bård Larsen

Problematisk konstellasjon

"Er Mao en figur man skal humre over? Og hvorfor tar så mange så lett på totalitære innslag langt ute på venstresiden?" Historiker i Civita, Bård Larsen på nordnorskdebatt.no:
Norsk politikkTotalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

Sangen er stadig den samme

"Sist helg avholdt partiet Rødt landsmøte. Artisten Moddi underholdt unge og gamle revolusjonære. «Som å spille i kirka på julaften», sa han, og traff spikeren på hodet. For Rødt er mer å sammenligne med en menighet enn et relevant politisk parti", skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Osvald-monumentet: Braanens bekvemmelige misforståelser

"De unge og idealistiske sabotørene som mest av alt ønsket handlekraft, har nærmest blitt desimert av et forskjønnende ettermæle fra en mann som sto langt fra tanken om et fritt, selvstendig og demokratisk Norge. Osvald-monumentet er ikke bare et norsk minnesmerke, men også forlengelsen av en evigvarende kamp om historien," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Politikk og samfunnKommunismeKultur
Bård Larsen

Skivebom om Osvald-monumentet

"Det er neppe veldig kontroversielt å hevde at datidens kommunister ikke var særlig åpne for pluralisme og frihet - enn si nasjonal suverenitet. På den annen side blir det helt urimelig å hefte Stalin ved alle som var del av Osvald-gruppens aktiviteter. Derfor burde både det propagandistiske uttrykket og inskripsjonen fra Sunde vært utelatt," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
Totalitære og autoritære regimerKommunismeKultur