Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Angela Davis
Bård Larsen

Hvorfor omtales venstretotalitarisme så velvillig i den liberale offentligheten?

Det er synd at Angela Davis’ årelange støtte til brutale kommunistregimer ikke ble nevnt da hun gjestet Melafestivalen denne uken. De som har gått i ærend for det autoritære, skal tåle å bli belyst.
Andre ideologierKommunisme
Eirik Løkke

Putins krig mot Ukraina og Vesten

Årsaken til at Ukraina er under angrep fra Russland, er ikke at Putin frykter NATO, men at han frykter demokratiet. I så måte er skjebnen til Ukraina uløselig knyttet til demokratiets fremtid i Europa.
DemokratiKommunisme
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

Storebror dreper – om totalitarisme

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århundre, av fantaster og idealister. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme?
Totalitære og autoritære regimerNazisme og fascismeKommunisme
Marx, Marxisme

Marxisme

Marxisme er en filosofisk og økonomisk teori eller sett av teorier som ble utviklet av Karl Marx og til dels Friedrich Engels, og som deretter er videreutviklet i mange ulike retninger.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Moxnes-profittering

Det blir ikke mer mangfold i barnehagesektoren med kommunisme, Rødt, skriver Aslak Versto Storsletten i VG.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Bård Larsen

Hvorfor skal vi egentlig bry oss om partiet Rødt?

"Kommunister har alltid hevdet at de er mer demokrater enn liberale demokrater. Men i effekt, når kommunister har overtatt makta - har resultatet uten unntak blitt sentralisert og voldelig statsmakt", skriver Bård Larsen.
Ideer
Nazi-Tyskland

Totalitarisme

Det som skiller et ”klassisk” diktatur fra en totalitær statsmakt er først og fremst at diktatoren er mest opptatt av å holde på den fysiske og økonomiske makten, mens den totalitære statsmakten er tuftet på en storslagen utopisk-ideologisk visjon for en ny menneskehet.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter

Kommunisme

Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor eiendomsretten er avskaffet.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Bård Larsen svarer Gisle Selnes om Vladimir Lenin

«Tonen i Selnes’ kritikk fremstår på grensen til det konspiratoriske», skriver Bård Larsen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

"Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele." Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme

Lenins totalitære prosjekt

At Lenin tok kverken på resten av venstresiden og forbød frie fagforeninger ser ikke ut til å gjøre stort inntrykk på de som setter sin lit til håpefull gjenfortelling av historien. Så til alle fritenkende, radikale unge som drifter litt mot Lenin i disse dager: Det er godt mulig at Lenin ikke ville satt pris på dere. Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Gulag og erindring

Bård Larsen hos Minerva: ""Gulag: Det farfar ikke fortalte" er viktig på flere nivåer. En ting er de faktiske historiske forholdene, som er forbløffende nok. Også overgrepenes arkitekter og medløpere er dypt fascinerende materiale, i all sin menneskelige kompleksitet. Man kan bli misantrop av mindre."
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Den vanskelige løsrivelsen

Eirik Wig Sundvalls bok kan bli et standardverk om Arbeiderpartiets ideologiske rivninger i spennet mellom kommunisme og sosialdemokrati. Bård Larsen på Minervanett.no.
Ideer
Bård Larsen

Liberalt demokrati i kommunistisk tapning?

"På kommunistspråket er begrepet ”folket” et trylleformular, hvor folkevilje, arbeiderklasse og stat fremstilles som synonymer etter en sosialistisk revolusjon", skriver Bård Larsen på Nordnorskdebatt.no:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Problematisk konstellasjon

"Er Mao en figur man skal humre over? Og hvorfor tar så mange så lett på totalitære innslag langt ute på venstresiden?" Historiker i Civita, Bård Larsen på nordnorskdebatt.no:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Sangen er stadig den samme

"Sist helg avholdt partiet Rødt landsmøte. Artisten Moddi underholdt unge og gamle revolusjonære. «Som å spille i kirka på julaften», sa han, og traff spikeren på hodet. For Rødt er mer å sammenligne med en menighet enn et relevant politisk parti", skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Osvald-monumentet: Braanens bekvemmelige misforståelser

"De unge og idealistiske sabotørene som mest av alt ønsket handlekraft, har nærmest blitt desimert av et forskjønnende ettermæle fra en mann som sto langt fra tanken om et fritt, selvstendig og demokratisk Norge. Osvald-monumentet er ikke bare et norsk minnesmerke, men også forlengelsen av en evigvarende kamp om historien," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Skivebom om Osvald-monumentet

"Det er neppe veldig kontroversielt å hevde at datidens kommunister ikke var særlig åpne for pluralisme og frihet - enn si nasjonal suverenitet. På den annen side blir det helt urimelig å hefte Stalin ved alle som var del av Osvald-gruppens aktiviteter. Derfor burde både det propagandistiske uttrykket og inskripsjonen fra Sunde vært utelatt," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Borgersrud blander kortene – igjen

"Borgersrud klarer heller ikke denne gang å dy seg fra å trekke paralleller mellom antikommunisme og nazisme. Han kjenner igjen «nazistenes propagandaspøkelse om at «jødebolsjevismen» skulle innføres i Norge». Men man må altså ikke være brun for å betrakte stalinismen som totalitær," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Osvald-monumentet: Borgersruds pussige kritikk

"Lars Borgersrud mener tilsynelatende at min kritikk av minnesmerket til Osvald-gruppen er i god McCarthy-ånd. Det er ord til å bli usikker på," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Agitasjonspropaganda på Oslo S

"Dette fremstår som parodisk og på grensen til historieforfalskende. I de kommunistiske landene ble friheten knust, klassefiendene arkebusert, mennesker redusert til statsklienter og sinnet stampet gjennom den totalitære støpeformen," skriver Bård Larsen om Osvald-monumentet.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Orwell kan ikke nullstilles

"Orwell gjorde som brorparten av den europeiske venstresiden: Konverterte til demokratisk sosialisme etter å ha sett hvordan den idealistiske kommunismen ble vekslet inn i politisk praksis. I den grad jeg tar Orwell til inntekt for eget syn, er det fordi Orwell var klarsynt nok til å velge demokratiet fremfor det autoritære," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Utopister og kynikere

"De fleste vil nok nekte for at deres politiske filosofi har en religiøs karakter. Men den utbredte støtten til totalitære regimer blant borgere i liberale regimer hadde sitt utgangspunkt i et av den moderne mentalitetshistoriens største paradoks: Målet var å redde menneskeheten," skriver Bård Larsen på verdidebatt.no.
Ideer
Bård Larsen

Langelands illeluktende sigar

"I Rogalands Avis står den notoriske Cubavennen Hallgeir Langeland nok en gang frem og ytrer sin støtte til den siste rest av kommunisttyranni i verden. Over to sider lar han seg avbilde som Che Guevara," skriver Bård Larsen hos Minerva. "Det er ganske tydelig hva vi i Norge har tatt et reelt historisk oppgjør med, og hva som fortsatt er akseptert tankegods."
Demokrati og rettigheter

Bokessay: Spenning og satire fra historiens skraphaug

"Den nye folkebilen Phobos går på rapsolje, og frityrlukta ligger som en eim over Berlin. I Simon Urbans kontrafaktiske kriminalromanlevnes kommunismen liten ære," skriver Bård Larsen i et bokessay hos Minerva. "Som en kostelig satire over et bortkastet system møter vi i boken også en senil Margot Honecker – på ”pampeavfallslageret Alpha” – partigamlehjemmet."
Ideer

Hvorfor debattere Rødt?

"Rødt har programfestet revolusjon, avvæpning av borgerskapet og kontroll over militærmakten. Dette har vi den siste tiden problematisert. Mange har spurt hvorfor vi gidder å ta debatten, all den tid Rødt er et marginalt parti. Den mest opplagte grunnen er selvsagt at partiprogrammet til et lovlig parti, som også mottar støtte fra fellesskapet, må tas alvorlig," skriver Kristin Clemet og Bård Larsen i VG.
Ideer

Kommunisme og sånn

"Om avstanden til AKP er så avklart innad i Rødt som Innset og Moxnes hevder, hvorfor har de et kommunistisk program som oppfordrer til væpna revolusjon? Det er åpenbart at sentrale medlemmer har problemer med eget partiprogram og krefter i sitt eget parti," skriver Bård Larsen hos Minerva.
IdeerDemokrati

Et politisk smertepunkt?

"Det er Leraands parti som vil bruke militærmakten som redskap i det politiske arbeidet - ikke meg. Ikke Civita. Ingen partier i det normalpolitiske landskapet heller. Bare Rødt (og RV/AKP og så videre). Rødt er sant å si ikke et «normalt» parti. Rødt befinner seg i et helt annerledes univers enn de av oss som i det minste er litt praktisk og pragmatisk anlagt," svarer Bård Larsen Rødts nestleder i Klassekampen.
DemokratiIdeer

Rødt vil kurere hodepine med hammerslag

"Ethvert samfunn har utfordringer, og ingen samfunn er perfekte. Heller ikke et sosialkapitalistisk samfunn som det norske. Men Rødts alternativ er som å kurere hodepine med hammerslag. Problemet er at de vil erstatte noe de oppfatter som grunnleggende urettferdig med et allerede godt utprøvd tyranni," skriver Bård Larsen og Morten Kinander i Aftenposten.
IdeerDemokrati

Revolusjon i Norge

Bård Larsen og Morten Kinander skriver hos Aftenposten: "Rødts ønske om revolusjon bunner i vissheten om at maktfordeling og parlamentarisme ikke gir den ønskede gevinst: Det brysomme mindretallet, beskyttet av grunnloven, vil alltid stå i veien for å innføre en bestemt ideologi som statsdoktrine. Ute blant folket selges partiet som et Ole Brumm-parti. Men er de så fromme?"
DemokratiDemokrati og rettigheter

Revolusjon i Norge

Ml-rørsla har aldri ligget an til å bli større. Nyslått leder Bjørnar Moxnes er kjekk og flink. Men de står fremdeles for en autoritær, mindretallsfiendtlig statssosialisme, skriver historiker i Civita, Bård Larsen, på Minervanett.no.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Bilder av kommunisme

Fotograf Tomas Van Houtryve tar bilder av dagens kommunistiske samfunn. Under årets Oslo Freedom Forum viste han bildene han har tatt i Kina, Cuba, Laos, Moldova, Nepal, Nord-Korea og Vietnam. Se hans foredrag her.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Historieløs marxisme

"Å antyde at marxister best kan gjenkjennes ved sin utrettelige kamp for mangfold er nesten absurd – tatt i betraktning de kommunistiske statenes absolutte og voldelige konformitet. Saken mot Breivik viser oss at totalitære ideologier er farlige. Det er synd at Moxnes bruker saken i et forsøk på å sette en av disse ideologiene i et bedre lys enn den fortjener," skriver Bård Larsen i et svar til Rødts Bjørnar Moxnes.
Demokrati og rettigheter