Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Tøffere kamp mot ekstrem fattigdom

«Spesielt én form for bistand er svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom: Direkte kontantoverføringer», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling
Bård Larsen

Civita-notat: FN som autokratisk legitimeringsarena

FN er uten tvil verdens viktigste organisasjon. Men FN-systemet og dets moralske beskaffenhet er ikke bedre enn summen av medlemslandenes politiske og etiske tilstand. Særlig på det sikkerhetspolitiske området kommer FN-systemets mangler tydelig frem. I dag står demokratiske stater ofte som tilskuere til diktaturstaters behandling av egen sivilbefolkning.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva ville Supermann ha gjort?

"Blant dem som har klippetro på de internasjonale institusjonenes utrettelige ferd mot demokrati, er man viss på at partidiktaturet vil falle. Men utfallet kan like gjerne bli mindre lystelig: At det internasjonale samfunn i fremtiden vil bestå av to parallelle globale systemer, gjensidig avhengige av hverandre: De autoritære statene på den ene siden, anført av Moskva og Beijing, og de demokratiske på den andre," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Syria: Det utilstrekkelige FN-sporet

"Hvis det er slik at Regjeringen i en gitt situasjon faktisk kan støtte militær maktbruk uten et FN-mandat, bør Eide og Stoltenberg innrømme det. Mantraet om det ufeilbarlige ”FN-sporet” har fordummet norsk utenrikspolitisk debatt lenge nok," skriver Torstein Ulserød hos Aftenposten.
UtenrikspolitikkInternasjonale institusjoner

Frihandel som «global ondskap»?

Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Nærsyntjournalistikk om bistand

"Så hva er det egentlig Skjeseth mener at Brende skulle brukt tiden med Ban Ki-moon på? Det hun mener er et viktig tema, er at det norske bistandsbudsjettet, som er på over 31 milliarder kroner, neste år øker med 1012 millioner kroner - mens det med Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag ville økt med 1314 millioner kroner. Dette er fascinerende journalistikk, fordi det viser hvor nærsynte og selvopptatte vi er i Norge - og hvilke proporsjonsforstyrrelser det kan føre til," skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferd