Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Et folkemord i Nagorno-Karabakh?

Når armenere i dag roper opp om folkemord er det kanskje overdrevet. Men også lett å forstå.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Armensk unnvikelse

Jagland ønsker ikke å omtale folkemord som folkemord, men heller som en "ugjerning", skriver Bård Larsen i Klassekampen.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Reisebrev fra Armenia

Bård Larsen skriver om sin deltakelse på hundreårsmarkeringen for folkemordet på armenerne: "Markeringen av det armenske folkemordet i Jerevan var preget av både pilegrimstilstander og propaganda. Det hundre år gamle folkemordet er fremdeles høypotent politikk".
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Nr. 6 2015: Folkemordet på armenerne

I dette notatet forklares den historiske og ideologiske bakgrunnen for folkemordet på armenerne. Armenere og andre minoriteter ble ofre for et dødelig oppkok av nasjonalisme, osmansk maktforståelse og islamsk demagogi. Notatet drøfter også de politiske forviklingene som har oppstått på bakgrunn av den tyrkiske fornektelsen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Det hjelpeløse diplomati

"Selv om folkemordet skjedde for hundre år siden er det fremdeles gjenstand for potent storpolitikk. Årsaken er selvsagt at Tyrkia aldri har tatt på seg ansvaret. Oppmerksomheten blir ikke mindre i år, og det spørs om ikke Tyrkia stiller sterkt i kampen om en imaginær pris for hjelpeløst diplomati," skriver Bård Larsen hos Minerva.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Folkemordet på armenerne: Hundre år og like forsømt

"Hvorfor er det viktig å anerkjenne folkemordet? Det internasjonale samfunn må presse Tyrkia til å erkjenne faktiske historiske forhold, fordi det er en prosess som er fastlåst i Tyrkia. Et liberalt samfunn vil ikke kunne fungere optimalt uten å ta et grundig oppgjør med egen minoritetshistorie," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer