Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om forbrukets filosofihistorie

Har vi gått fra å være et samfunn av produsenter til å være et samfunn der vi først og fremst er forbrukere? Gir alt dette forbruket livet ditt mening?
IdeerPolitisk filosofi
AI Adam Smith
Mathilde Fasting

Adam Smith – fremdeles aktuell

Hvorfor bør vi feire 300-årsjubileet for Adam Smiths fødsel? 
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Moene og Smith

Moene har gode poenger når han forsvarer markedet mot monopolisering og privilegier.
LiberalismeØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Hva kan vi lære av Adam Smith?

I denne podcast-serien møter du Paul Sagar, Francis Fukuyama, Lars Fr. Svendsen, Glory Liu, Ryan Hanley, og Martin Wolf i samtale med Mathilde Fasting om Adam Smiths relevans i dag, 300 år etter hans fødsel.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Vi stjal ham ikke, Moene

Norsk høyreside har lenge advart mot markedsmakt med henvisning til Smith. 
LiberalismePolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Martin Wolf on capitalism and democracy

Chief Economic Commentator at Financial Times Martin Wolf is worried about democracies. What are the faults in the workings of modern capitalism? Can Adam Smith teach us something?
Ideer
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth

Francis Fukuyama and Mathilde Fasting discuss how Adam Smith has influenced his own writings and how Smith’s thoughts are relevant today.
Ideer
Mathilde Fasting

Ryan Hanley on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth

In this episode Ryan Hanley and Mathilde Fasting discuss his two books "Adam Smith; Adam Smith, his life, thought and Legacy" and "Our Great Purpose, Adam Smith on Living a Better Life".
LiberalismePolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Glory Liu on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 2)

LiberalismePolitisk filosofiØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Glory Liu on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 1)

Glory Liu is a lecturer on Social Studies at Harvard. We discuss her latest book "Adam Smith’s America: How a Scottish Philosopher became an Icon of American Capitalism."
Politisk filosofiØkonomiske systemer
Lars Fr. H. SvendsenMathilde Fasting

Lars Fr. Svendsen om hva kan vi lære av Adam Smith 300 år etter hans fødsel

Hva er Adam Smiths usynlige hånd? Hør filosof Lars Fr. Svendsen i tredje episode av sommerens podcastserie om Adam Smith.
Ideer
Mathilde Fasting

Paul Sagar on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 2)

In this podcast episode we discuss Paul Sigar's latest book Adam Smith Reconsidered: History, Liberty, and the Foundations of Modern Politics.
Politisk filosofi
Mathilde Fasting

Paul Sagar on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 1)

Dette er første episode i vår podcastserie «Adam Smith 300 år». Gjennom syv episoder møter du Francis Fukuyama, Lars Fr. Svendsen, Glory Liu, Ryan Hanley og Paul Sagar, i samtale med Mathilde Fasting om Adam Smiths relevans i dag.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Den største misforståelsen om Adam Smith

Adam Smiths opplysning innvarslet en ny tidsepoke, en industriell revolusjon og fremveksten av det moderne Vesten, veiledet av «the liberal plan of equality, liberty and justice» – en agenda med varig gyldighet.
LiberalismeØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Frankrikes svar på Adam Smith

Når en nobelprisvinner i økonomi tar seg bryet med å skrive en bok om sitt eget fag, uten ligninger og teoremer, bør man lese. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Adam Smith og Samfunnets støtter

"Menneskelige handlinger drives av egeninteresse i det profesjonelle og av ønsket om å være elsket i privatlivet. Et godt menneske vil ikke kunne skille de to, uten å bli ulykkelig." Mathilde Fasting i Minerva.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Kampen om Adam Smith

"Kalle Moene gjør stadige forsøk på å omfavne Adam Smith. Det er riktig at nyere lesning av Smith og hans livsprosjekt stadig avdekker flere nyanser og sammenhenger, men å tillegge ham meninger som en god norsk sosialdemokrat blir feil," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
IdeerLiberalismeØkonomiske systemer

Adam Smith og omfordeling

"Smiths hovedanliggende er alle borgeres naturlige frihet. Denne friheten setter grenser for hvor omfattende omfordeling som er mulig, uten å gripe inn i den enkeltes frihet på en utilbørlig måte. Smith var opptatt av at de til enhver tids dårligst stilte i samfunnet, skulle ha et akseptabelt velferdsnivå. Men at noen har mer enn andre er en konsekvens av den naturlige friheten," skriver Mathilde Fasting i Ny Tid.
Økonomi og velferd

Er Gudmund Hernes liberalist?

"Sosialdemokratene trenger ikke røve Adam Smith tilbake. Det er Adam Smith som har røvet sosialdemokratene – og godt er det," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit, filosof i Civita, i Morgenbladet. Innlegget er et svar til Gudmund Hernes, som spør om Adam Smith var sosialdemokrat.
Økonomi og velferd

Kapitalisme og etikk

Smiths økonomiske analyser var nøye sammenvevd med et humanistisk etisk perspektiv, skriver "The Philosopher's Beard": "Smith’s commitment to a realistic liberalism led him to endorse commercial society over any previous socio-economic system as a social order in which the most people possible could live decent lives. Smith saw capitalism as an ethical project whose success required political commitment to justice and freedom."
Økonomi og velferd

Frokostmøte om Adam Smith

"Det er Wealth of Nations som i flere hundre år har formet vårt bilde av Adam Smith, og som dannet grunnlaget for utviklingen av samfunnsøkonomien," skriver Mathilde Fasting. Her kan du se video fra frokostmøtet der Nasjonenes velstand på norsk ble lansert.
Ideer

Frokostmøte om Adam Smith og Nasjonenes velstand

Civita inviterer til frokostmøte på Cafe Christiania torsdag 3. november kl. 8.00-9.30. The Wealth of Nations kom ut i 1776. Verket fikk raskt stor betydning, også i Norge. Nå kommer det på norsk, utgitt på Sonstad forlag. Hvilken betydning har boken i dag, mer enn 200 år etter lanseringen?
Ideer

Adam Smith: An Enlightened Life

Det er Wealth of Nations som i flere hundre år har formet vårt bilde av Adam Smith, og som dannet grunnlaget for utviklingen av samfunnsøkonomien og den politiske økonomien. Nicholas Phillipsons biografi gir et litt annet og mer nyansert inntrykk av Smith. "Ikke minst viser Phillipson at samfunnsøkonomiens far først og fremst var moralfilosof," skriver Mathilde Fasting om boken for Minerva.
Ideer

Misforstått egeninteresse

Ideer