Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Frankrikes svar på Adam Smith

Når en nobelprisvinner i økonomi tar seg bryet med å skrive en bok om sitt eget fag, uten ligninger og teoremer, bør man lese. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Mathilde Fasting

Adam Smith og Samfunnets støtter

"Menneskelige handlinger drives av egeninteresse i det profesjonelle og av ønsket om å være elsket i privatlivet. Et godt menneske vil ikke kunne skille de to, uten å bli ulykkelig." Mathilde Fasting i Minerva.
Ideer
Mathilde Fasting

Kampen om Adam Smith

"Kalle Moene gjør stadige forsøk på å omfavne Adam Smith. Det er riktig at nyere lesning av Smith og hans livsprosjekt stadig avdekker flere nyanser og sammenhenger, men å tillegge ham meninger som en god norsk sosialdemokrat blir feil," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Ideer

Adam Smith og omfordeling

"Smiths hovedanliggende er alle borgeres naturlige frihet. Denne friheten setter grenser for hvor omfattende omfordeling som er mulig, uten å gripe inn i den enkeltes frihet på en utilbørlig måte. Smith var opptatt av at de til enhver tids dårligst stilte i samfunnet, skulle ha et akseptabelt velferdsnivå. Men at noen har mer enn andre er en konsekvens av den naturlige friheten," skriver Mathilde Fasting i Ny Tid.
Økonomi

Er Gudmund Hernes liberalist?

"Sosialdemokratene trenger ikke røve Adam Smith tilbake. Det er Adam Smith som har røvet sosialdemokratene – og godt er det," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit, filosof i Civita, i Morgenbladet. Innlegget er et svar til Gudmund Hernes, som spør om Adam Smith var sosialdemokrat.
Økonomi

Kapitalisme og etikk

Smiths økonomiske analyser var nøye sammenvevd med et humanistisk etisk perspektiv, skriver "The Philosopher's Beard": "Smith’s commitment to a realistic liberalism led him to endorse commercial society over any previous socio-economic system as a social order in which the most people possible could live decent lives. Smith saw capitalism as an ethical project whose success required political commitment to justice and freedom."
Økonomi

Frokostmøte om Adam Smith

"Det er Wealth of Nations som i flere hundre år har formet vårt bilde av Adam Smith, og som dannet grunnlaget for utviklingen av samfunnsøkonomien," skriver Mathilde Fasting. Her kan du se video fra frokostmøtet der Nasjonenes velstand på norsk ble lansert.
Ideer

Frokostmøte om Adam Smith og Nasjonenes velstand

Civita inviterer til frokostmøte på Cafe Christiania torsdag 3. november kl. 8.00-9.30. The Wealth of Nations kom ut i 1776. Verket fikk raskt stor betydning, også i Norge. Nå kommer det på norsk, utgitt på Sonstad forlag. Hvilken betydning har boken i dag, mer enn 200 år etter lanseringen?
Ideer

Adam Smith: An Enlightened Life

Det er Wealth of Nations som i flere hundre år har formet vårt bilde av Adam Smith, og som dannet grunnlaget for utviklingen av samfunnsøkonomien og den politiske økonomien. Nicholas Phillipsons biografi gir et litt annet og mer nyansert inntrykk av Smith. "Ikke minst viser Phillipson at samfunnsøkonomiens far først og fremst var moralfilosof," skriver Mathilde Fasting om boken for Minerva.
Ideer

Misforstått egeninteresse

Ideer