– Pensjon er et pyramidespill

Pensjonsordningen minner om et pyramidespill, og ganske snart etter at pensjonsreformen blir vedtatt vil det tvinge seg frem en ny pensjonsreform, hevdes det i en ny rapport fra CIVITA skriver Dagens Næringsliv på sine hjemmesider.


Les omtalen på DN.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »