Politikk og samfunn

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Hvilket samfunnsansvar har bedrifter? I denne pamfletten fra 2007 gir de politiske ungdomsorganisasjonene sitt syn på spørsmålet.

Publisert: 21. juni 2007

Det pågår en debatt om hvor grensen skal trekkes for bedriftenes samfunnsansvar. Det er en svært viktig og grunnleggende debatt om markedsøkonomiens rolle, vilkårene for verdiskaping og ikke minst om politikkens grenser.

Civita har utfordret de politiske ungdomsorganisasjonene til å gi sitt syn på spørsmålet. Vi vet at spørsmål om marked og moral er sentralt for mange unge menneskers samfunnsengasjement. Meningene er sterke og veldig delte.