Nr.12 2011: Kina i Afrika: en introduksjon

Nr.12 2011: Kina i Afrika: en introduksjon

Kina er i løpet av det siste tiåret blitt en fremtredende global aktør. Spesielt diskuteres Kinas voksende engasjement i Afrika. Her utfordrer kinesiske prosjekter og selskaper det man lenge har sett som et tilnærmet vestlig bistandsmonopol, basert på andre verdier og målsettinger.

Dette notatet tar for seg ulike aspekter ved Kinas engasjement i Afrika, med fokus på fire sentrale spørsmål: Hvordan har samarbeidet mellom Kina og Afrika utviklet seg? Hva består samarbeidet i? Hvorfor er det så kontroversielt? Og hvor går veien videre?

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »