Hva er kontantstøtte?

 

 

Kontantstøtte er en velferdsordning som gis til foreldre av barn som ikke går full dag i barnehage. Den skal bidra til at familiene skal kunne ha større valgfrihet i hvordan de organiserer omsorgen for barna. Familien skal kunne velge om de selv vil ha heltidsomsorg for barnet, om de vil bruke dagmamma eller ha barnet i barnehage. Det er tiden i barnehagen som avgjør hvor mye man får i kontantstøtte.

Kontantstøtteordningen ble innført i 1998. Hovedformålet var å bedre småbarnsfamilienes muligheter til en god barneomsorg, samtidig som det ikke var nok barnehageplasser til alle. Familier som ikke benyttet seg av eller ikke har tilbud om offentlige omsorgsløsninger som drives med statlig driftstilskudd, skulle kunne velge å være hjemme.

Kontantstøtten bryter med arbeidslinjen. Den er en støtte til familier som ikke har barn i barnehage, og der en av foreldrene i de fleste tilfeller ikke er yrkesaktive i perioden med små barn. Antall kontantstøttemottakere har sunket siden innføringen i 1998. Flere offentlige utvalg har anbefalt å fjerne kontantstøtten, for eksempel Barnefamilieutvalget, NOU nr. 6/2017. Utvalget foreslo å erstatte kontantstøtten med kvartalsvise opptak i barnehager.

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 24.2.21. 

 

Videre lesning:

Nr. 7 2015: Foreldrepermisjon og likestilling

Kutt engangsstønad og kontantstøtte

Kontantstøtten

Det store barneregnskapet

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »