Statsministerens nyttårstale

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 21. desember

Statsministerens nyttårstale samler befolkningen til felles offentlighet. Hvilken betydning har nyttårstalen? På hvilken måte reflekterer nyttårstalene politiske og sosiale stridsspørsmål? Hvordan forbereder en statsminister seg på den årlige nyttårstalen, og hvordan kan vi bedømme hvordan talen virket? Hva kan vi forvente av nyttårstalen 1. januar 2017?

I panelet var tidligere statsminister Kåre Willoch, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og forfatter av boken Statsministerens nyttårstaler gjennom 70 år, Bjørn Magnus Berge.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innledningene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »