Ideer

Oscarsborgseminaret 2014

Civita inviterer med dette til årets Oscarsborgseminar 18.-19. september. Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år. Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Publisert: 29. juli 2014

Civita inviterer med dette til årets Oscarsborgseminar 18.-19. september

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år.

Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

ÅRETS PROGRAM OG FOREDRAGSHOLDERE:

Hvordan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi?

v/ Jørn Rattsø, leder av produktivitetskommisjonen og professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU

Norsk presse – nøytralitet som ideal?

v/ Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten

Om å skrive taler for verdens mektigste mann

– og hemmeligheten bak talen som forandret verden

v/ Clark S. Judge, sjef for White House Writers Group i DC og tidligere taleskriver for Ronald Reagan

Ulikhet

v/ Kristin Clemet, leder i Civita

Konservativ og ekstrem islam – utfordringer for det liberale demokratiet

v/ Lars Akerhaug, forfatter og journalist i Minerva

 Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1290,- inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfristen har utløpt!

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med Therese Thomassen på

tlf 40 00 22 77 eller e-post: therese@civita.no

Oscarsborgseminaret2013web