Likhet kontra rettferdighet

I politisk retorikk settes det gjerne et likhetstegn mellom likhet og rettferdighet. Jo større likhet desto mer rettferdighet. Hva omfatter likhetsbegrepet og hva er de filosofiske og pragmatiske begrunnelsene for likhet? Filosof Mads Storgaard Jensen drøfter temaet i sitt essay utgitt av den danske tankesmien CEPOS


Les essayet fra CEPOS her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »