Liberalismen – glemt eller levende?

Hva er liberalismens og nyliberalismens filosofiske og historiske røtter? Holder dagens liberalister de gamle klassikerne i hevd? Og finnes det et enhetlig liberalistisk program?

Salongen, nettstedet for filosofi og idéhistorie, inviterer til debatt onsdag 24. august, om liberalismens og nyliberalismens filosofi og idéhistorie på Blindern i Oslo.

I panelet: Civitas filosof Lars Fr. H. Svendsen og idéhistoriker Håvard Nilsen.

Les mer her.

 

Les også mer om Civitas bøker om liberalisme:

Liberalisme

Tre essays om Liberalisme

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »