Fleslandseminaret 2019

Civita inviterer til Fleslandseminaret
14. – 15. mars 2019

Fleslandseminaret avholdes for ellevte året på rad og er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen 20-40 år.

Seminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger. Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, interessante gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

Program:

Er forskningen politisk nøytral?

Kristin Clemet, leder i Civita og Dag Rune Olsen, rektor ved Universitet i Bergen

Privat sektors betydning for utvikling

Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund

Hvordan bevare personvernet i møte med Google og Facebook?

Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester i Forbrukerrådet

Hva kan Norge lære av Canada i integreringspolitikken?

Maryam Nayeb Yazdi, canadisk-iransk menneskerettighetsaktivist

Hvordan vil kunstig intelligens påvirke norsk arbeidsliv?

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

 

Deltakeravgiften er kr. 1390,- (studentpris 990,-) og inkluderer seminarlitteratur, overnatting og bevertning, deriblant en middag på torsdagskvelden.

Seminaret avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport (Flesland).

Søknadsfrist mandag 18. februar 2019

Kortfattet søknad og CV merket Fleslandseminaret 2019
sendes til eirik@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Eirik Løkke på tlf: 95 88 68 07 eller Therese Thomassen på tlf: 911 13 249 /therese@civita.no

15

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »