Den solberg’ske parlamentarismen: Fins den?

Civitafrokost onsdag 12. desember

Parlamentarisme er en styreform som innebærer at det er parlamentet som bestemmer hvilken regjering vi skal ha. Hva kjennetegner den norske parlamentarismen? Og hvordan har styreformen blitt praktisert i Norge? Praktiserer Erna Solberg en særegen form for parlamentarisme? Hvordan er i så fall den, og hva fører den til?

Innledere var: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »