Ideer

Arbeidets filosofi

Arbeidslivet er i endring. I dag er arbeidsplassen ofte en sosial møteplass og en viktig ramme om livene våre. Samtidig er det flere enn noen gang som faller ut av arbeidslivet. Se film fra frokostmøtet med professor ved UiB, filosof i Civita og forfatter av boken Arbeidets filosofi, Lars Fr. H. Svendsen, professor i sosiologi ved UiO, Ivar Frønes og professor i sosialantropologi ved UiO Tian Sørhaug.

Publisert: 21. oktober 2011

Arbeidslivet er i endring. I dag er arbeidsplassen ofte en sosial møteplass og en viktig ramme om livene våre. Samtidig er det flere enn noen gang som faller ut av arbeidslivet.

Har vi for store forventninger til arbeidslivet? Hva skjer hvis det skuffer oss, eller hvis forventningene faktisk oppfylles? Er det da lett å overse den delen av livet som er langt viktigere enn arbeidslivet?

Og hvilket ansvar har politikerne og arbeidslivet selv for å skape regler og rammer for arbeidslivet som passer i vår tid?

Se film fra frokostmøtet med professor ved UiB, filosof i Civita og forfatter av boken Arbeidets filosofi, Lars Fr. H. Svendsen, professor i sosiologi ved UiO, Ivar Frønes og professor i sosialantropologi ved UiO Tian Sørhaug.

Se film fra møtet her:

Innlegg:

Debatt: