Internasjonalt

Annerledeslandet Danmark

Hva er det som preger dansk offentlighet, kultur og politikk, som skiller landet fra Norge? Og hva er det som ligner? Er det Danmark som er annerledeslandet i Norden? Se video eller hør podcast fra frokostmøtet her.

Publisert: 16. mars 2017

Civita inviterte til frokostmøte torsdag 16. mars

Danmark er kjent for å ha en liberal kultur. Men Danmark har også en skarpere samfunnsdebatt, en strengere innvandringspolitikk, tettere sikkerhetspolitisk tilknytning til USA, flere unntak fra EU-regelverket og en egen Danmarks-kanon. Hva er det som preger dansk offentlighet, kultur og politikk, som skiller landet fra Norge? Og hva er det som ligner? Er det Danmark som er annerledeslandet i Norden?

I panelet var: Hilde Sandvik, redaktør for broen.xyz, Michael Tetzschner stortingsrepresentant for Høyre og Bertel Haarder, folketingsrepresentant og tidligere statsråd for danske Venstre.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast fra møtet her: