Bård Ludvig Thorheim

Tidligere prosjektmedarbeider

Bård Ludvig Thorheim har jobbet deltid i Civita i 2020 mens han skrev på en bok om betydningen av enkelte internasjonale trender for Norge. Han har en bred bakgrunn fra norsk utenrikstjeneste og har vært politisk rådgiver (H) for to utenriksministere. Thorheim har tidligere deltatt på Civita-akademiet og gitt ut et Civita-notat om norsk bistandspolitikk.

Skrevet av Bård

Bård Ludvig Thorheim

Hva skjer med beredskapen etter koronakrisen?

Statens kjerneoppgave med å ivareta borgernes sikkerhet har kommet i forgrunnen og vil trolig være i fokus i tiden som kommer. Vi kan forvente diskusjoner omkring fire sentrale problemstillinger. 
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Bård Ludvig Thorheim

Grunnlovens ideer er rikere og mer dagsaktuelle enn vi tror

Det er i de idealene som vårt styresett ble grunnlagt på, at styrken i vår samfunnsform ligger. Det kan vi reflektere over på denne usedvanlige grunnlovsdagen i 2020.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Bård Ludvig ThorheimMathilde Fasting

Liberale demokratier og coronakrisen

Vil liberale demokratier komme styrket ut, vil internasjonalt samarbeid øke, og kan vi stole på Kinas informasjon? Tidligere diplomat og politisk rådgiver i UD, Bård Ludvig Thorheim, er gjest i vår podcast Liberal halvtime.
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Ludvig Thorheim

Demokratiet vårt må kunne møte enhver trussel

«Det er utilstrekkelig om regjeringen kun kan handle raskt på områder hvor smittevernloven gir hjemmel, og ikke på andre områder hvor samfunnet bokstavelig talt stopper opp.»
Demokrati og rettigheterRettsstat
Bård Ludvig Thorheim

Oslos boikott-vedtak: En farlig vei å gå

I dagens mer urolige verden er det behov for en balansert og klok utenrikspolitikk i disse spørsmålene. Den forvaltes best av Regjeringen støttet av Utenriksdepartementet, og Stortinget. Det er ikke en sak for landets kommunestyrer.
Utenrikspolitikk
jenter med vann, bistand, utviklingspolitikk
Bård Ludvig Thorheim

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Norsk utviklingspolitikk vil bli irrelevant dersom skillet mellom altruisme og giveres interesser står i veien for å løse felles utfordringer. Dette notatet ser på hvordan norsk bistandspolitikk kan bygge ned skiller og gi effektiv bistand.
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkInternasjonalt