Bård Ludvig Thorheim

Bård Ludvig Thorheim jobber deltid i Civita mens han skriver en bok om betydningen av enkelte internasjonale trender for Norge. Han har en bred bakgrunn fra norsk utenrikstjeneste og har vært politisk rådgiver (H) for to utenriksministere. Thorheim har tidligere deltatt på Civita-akademiet og gitt ut et Civita-notat om norsk bistandspolitikk.

« Tilbake til Medarbeidere