Kyotoprotokollet och Bjørn Lomborg

Idag den 16 februari träder Kyotoavtalet i kraft. Vi förväntar oss härmed riktiga vintrar med snö, luft lätt att andas och bilfria innerstäder. Världens miljöaktivister sätter stor tro till detta avtal och hoppas att det man kallar växthuseffekten äntligen ska bekämpas.


Det finns dock ett antal invändningar mot Kyotoavtalet som sådant och mot de grundpremisser som själva avtalet utgår från.


I en så allvarlig fråga som världens miljöproblem är det viktigare än någonsin att lyssa till mer än en röst och ha en öppen attityd till debatt och diskussion .En skeptiker som lyckats göra sig hörd i debatten om Växthuseffekten är dansken Bjørn Lomborg. Han har delvis ifrågasatt fundamenten i Kyotoprotokollet och utmanat det traditionella tänkandet vad gäller miljö och global uppvärmning.


Nu utkommer Bjørn Lomborgs bok Global Crises, Global solutions (Cambridge University Press). Boken är ett resultat av ett arbete som bland annat resulterade i konferensen Copenhagen Consensus i maj förra året. Där träffades bland annat åtta kända ekonomer för att ranka vilka världsproblem som mest effektivt skulle kunna lösas genom investeringar. Resultatet blev en lista på 17 punkter där kampen mot HIV och AIDS placerades i topp medan klimatrelaterade problem kom långt ner i prioriteringsordningen.


För den som vill få en bredare bild av problematiken kring Kyoto och debatten om växthuseffekten är Bjørn Lomborgs böcker läsvärda.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »