Ikke gi opp globaliseringen

«Kapitalismen og globaliseringen fungerer for tiden ikke slik de burde og slik de kan. Samtidig er fortsatt globalisering blant de viktigste midlene for å oppnå de globale målene vi har satt oss. Vi trenger riktig politikk for å utnytte den,» skriver Peter Mandelson, tidligere næringsminister i Storbritannia, i Financial Times.

Les artikkelen her.

I samme debatt skriver nåværende finansminster George Osborne: «Problemet er tvil om hvorvidt staten kan gi innbyggerne stadig økende levestandard; om det kan holde løftet om at våre barn vil få det bedre enn oss selv. Jeg mener denne tvilen best møtes ikke ved å løpe vekk fra kapitalismen, men mot den.»

Osbornes innlegg leses her.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »