Fornuft og følelser

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, skriver for Minerva:

«Jeg synes det er forbilledlig at Faremo og Stoltenberg står på prinsippene. Dersom de skulle la seg presse vil det undergrave asylpolitikken, og det er ingen tjent med.

Det er godt mulig vi trenger å myke opp kriteriene for opphold, men det bør i så fall skje etter en grundig gjennomgang, og ikke som følge av subjektiv aktivisme. Jeg ser gjerne at vi tar imot flere arbeidsinnvandrere, men ingen bør få muligheten til å protestere seg til opphold.»

Les artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »