Fiscal Harmageddon?

Why does the German Agenda 2010 exist? Why have the EU countries invented the Lisbon process? Why are the governments in Italy and France discussing major changes in the pension systems? Why did New Labour not roll back the reforms of the Thatcher governments?


Den svenske skribenten Johnny Munkhammar etterlyser debatt om et sviktende europeisk velferdssystem.


Les hele artikkelen på Tech Sentral Station.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »