Fakta om sult

The headline in the New York Times screamed: «World Hunger Increasing, New U.N. Report Finds.» Coming as it did just two days before Thanksgiving, the irony couldn’t be lost on the average reader. The opening paragraph made clear that the situation was dire. «The number of hungry people worldwide swelled in recent years, particularly in sub-Saharan Africa, thanks to war, drought, AIDS and trade barriers, according to a report released today by the United Nations Food and Agricultural Organization» (FAO).1
What exactly is happening here?


Les Jim Perons artikkel «sannheten om sult i verden» fra tidsskriftet Freeman

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »