Cato hos Civita

Onsdag gjestet Dr. Tom G. Palmer Civita og foreleste om globalisering og moral. Palmer er senior fellow i Cato Institute, USAs ledende liberale tankesmie.


Tom Palmers foredrag for Civita var basert på foredraget «Open Societies, Global Markets, and the Bourgeois Virtues» 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »