Au pairer for eldre

Av Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita

I et nytt Civita-notat om framtidens eldreomsorg presenterer vi en lang rekke forskjellige tiltak som kan bidra til at eldre som ønsker det, kan bo lenger hjemme hos seg selv.

Et av disse forslagene er at også enslige eldre skal kunne ha au pair til å hjelpe seg med nødvendig husarbeid. Nationen skriver 18.5. at au pairer fungerer som en formidling av billig hushjelp og at Civita med dette forslaget viser forakt for norske arbeidslivsregler og omsorgsarbeid.

Det gjør vi ikke. For det første er bruk av au pairer nedfelt i kontrakter og strengt regulert. Her reguleres blant annet lønn, antall timer au pairen kan arbeide, kost og losji, au pair-forsikring og betaling av norskkurs. Dette er ikke sosial dumping, slik Nationen skriver.

For det andre erstatter ikke au pairen kommunal hjemmehjelpstjeneste, der medisinsk oppfølging og pleie inngår. Au pairen kan hjelpe til med lettere husarbeid, ikke behandling, og for mange enslige eldre være en kjærkommen sosial kontakt. Det å kalle au pairer for billig hushjelp, er en nedvurdering av det arbeidet de utfører og det reelle behovet mange eldre har for denne typen hjelp.

Hjemmehjelpstjenesten vil få mye å gjøre framover, fordi det blir langt flere eldre. En mulighet til å ha en au pair vil kunne avlaste, men ikke erstatte, omsorgsarbeidere. All omsorg kan ikke løses med teknologi og én av tre kan ikke utdanne seg til helse- og omsorgsarbeidere i framtiden. Vi er og blir avhengig av arbeidskraft utenfra.

Det mange ulike oppgaver som kan løses uten at man har medisinsk bakgrunn. Hvor får vi dem fra? Hvilke arbeidskontrakter tilbyr vi dem? Det er de relevante spørsmålene i au pair-debatten. Dersom man mener at au pair-kontraktene burde forbedres, er det fritt fram for gode forslag.

Beskyldninger om sosial dumping og forakt for norske omsorgsarbeidere er ikke konstruktivt.

 

Innlegget er på trykk i Nationen 30.5.13.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »