Næringsliv

NYTT CIVITA-NOTAT: LENR – En ny, billig og forurensningsfri energi?

Dette Civita-notatet tar for seg ulike virkninger dersom lavenergetiske kjernereaksjoner (LENR) blir en realitet. Notatet belyser hvorfor det er nødvendig for myndigheter og relevante fagmiljø å følge med i den pågående industrielle utviklingen med kommersialisering av energiproduksjon basert på LENR.

Publisert: 23. juni 2015

Dette Civita-notatet tar for seg ulike virkninger dersom lavenergetiske kjernereaksjoner (LENR) blir en realitet. Denne energiformen er fremdeles på utviklingsstadiet, og det er usikkert om LENR-energi i fremtiden vil bli en realitet på kommersielle vilkår.

Virkningene av en LENR-energirevolusjon vil være betydelige. Skulle LENR bli en realitet, innenfor de økonomiske rammer utviklerne sikter mot, vil det medføre en energirevolusjon. Verdens velstand vil stige og det vil fundamentalt endre rammene for klimadebatten.

Notatet belyser hvorfor det er nødvendig for myndigheter og relevante fagmiljø å følge med i den pågående industrielle utviklingen med kommersialisering av energiproduksjon basert på LENR.

Last ned og les notatet her: