Næringsliv

Hva slags næringspolitikk er best for klimaet?

Trenger vi en mer aktiv næringspolitikk i Norge? Bør staten eie, styre og subsidiere mer for at vi skal nå målene i Parisavtalen? Eller bør vi sette en pris på utslipp og la markedet virke i miljøets tjeneste? Hvilken rolle skal staten ha, og hva trengs for at private bedrifter skal skape flere grønne jobber? Se video fra frokostmøtet!

Publisert: 9. juni 2021

Civitafrokost onsdag 9. juni kl. 8.00

Trenger vi en mer aktiv næringspolitikk i Norge? Bør staten eie, styre og subsidiere mer for at vi skal nå målene i Parisavtalen? Eller bør vi sette en pris på utslipp og la markedet virke i miljøets tjeneste? Hvilken rolle skal staten ha, og hva trengs for at private bedrifter skal skape flere grønne jobber?

I panelet var: Næringsminster Iselin Nybø, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i energi- og miljøkomiteen, Espen Barth Eide, og nestleder i Senterpartiet og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Møtet foregikk uten publikum og ble sendt direkte på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra frokostmøtet: