Politikk og samfunn

Hvordan skal Norge forholde seg til kunstig intelligens?

Se video fra frokostmøtet med Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 9. juni 2020

Civitafrokost tirsdag 9. juni

Kunstig intelligens og selvlærende maskiner vil omforme samfunnet. I økende grad kan smarte, selvlærende maskiner løse nye oppgaver og erstatte menneskelig arbeidskraft. Men hvem skal være premissleverandør og hvordan skal utviklingen reguleres? Hva er mulighetene og utfordringene knyttet til kunstig intelligens?

I panelet var: Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Paul Chaffey statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på Facebook.

Se video fra møtet her: