Skal neste OL bli propagandaforestilling for et diktatur?

Neste OL, i Kina 2008, kan trolig gi utilsiktede virkninger i form av propaganda til fordel for Kinas undertrykkende regime. Dette må OL-komitéen og det internasjonale samfunn forebygge i den grad det er mulig, skriver artikkelforfatterne i Aftenposten.

Dr.art. Henrik Syse er forsker ved Institutt for fredsforskning og Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo. Han sitter også i CIVITAs fagråd. Cand.polit. Mona Lunde er tidligere student ved Institutt for statsvitenskap på samme lærested.


Les hele artikkelen i Aftenposten

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »