Skadelig kvotering

Stortinget har pålagt alle almenaksjeselskaper å ha minst 40 prosent kvinner i styrene. En gjennomføring av loven vil senke kvaliteten på mange styrer fordi gruppen av kompetente kandidater er for snever i mange bransjer. Dette skriver Kjetil Storesletten i Aftenposten i dag 13. januar i Ukeslutt.


Les hele artikkelen i Aftenposten her.


Les mer om kvotering her


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »