Mrs Thatcher was his soul-mate

Denis, not Margaret, was the first Thatcher to notice Ronald Reagan. In 1969, he heard the then Governor of California give a stirring speech about the virtues of free enterprise to the Institute of Directors. He came home and told his wife. She remembered. And so, less than two months after becoming Conservative leader in 1975, she received Mr Reagan in London.


Les mer i The Daily Telegraph.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »