Midt-Østens «Berlinmur» for fall?

To interessante artikler om utviklingen i Midt-Østen og betydningen av Iraks første frie valg. Hvorfor trekker mange sammenligningen med Berlinmurens fall? Mark Steyn i Daily Telegraph og den amerikanske konservative tenkeren William Kristol i The Weekly Standard skriver begge om dette. Les begge artiklene her:


Mark Steyn:


 The Arabs’ Berlin Wall has crumbled


William Kristol


After 1/30/05


 


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »