Kvotering er urettferdig

«Man kan aldri avvikle én urettferdighet gjennom å innføre en ny, mener feministen Maria Ludvigsson, som er sterkt kritisk til kvinnekvotering til norske styrer» – Ukeavisen Ledelse, fredag 4.november.


Journalist Anita Myklemyr i Ukeavisen Ledelse kommenterer fredag 4. november CIVITAs lunsjseminar og rapporten «Like rettigheter er alltid rett!» skrevet av Maria Ludvigsson.


Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »