Kvinnor och Kapitalism

Var i går på ett kvinnonätverk för gründere och egna företagare. Kvällens program innehöll bland annat en paneldiskussion med representanter från samtliga stortingspartier (utom Kystpartiet). Tema var kvinnor och kapital.


Själva frågeställning är i sig intressant. Att bjuda in politiker att diskutera finansiering och riskkapital är dock resultat av en tanke-kullerbytta. Det förutsätter att kapitalet förvaltas av politiker och att det är olika statliga fonder som ska förse marknaden med riskkapital och investeringbidrag. Så fungerar det inte.


Ska vi prata om egna företagare, om personer som vågar satsa och som har en vilja att förverkliga idéer, ska vi inte blanda in staten. Den dynamiska marknaden, med många tusen människor som varje dag är verksamma, är raka motsatsen till statens regida system. Inte minst blir detta tydligt när privatpersoner ska starta eget och måste krångla sig genom oändlig bryåkrati och ett otal instanser för att ens få lov att komma igång och arbeta. Så ser det ut när marknaden möter staten.


Dessutom är det svårt att prata om entreprenörer och inte nämna ordet kapitalism. På kvinnonätverkets diskussion i går nämndes detta inte en enda gång. Däremot ägnades åtskilliga inlägg åt att efterfråga statliga medel, riskkapital från skattebetalare vill säga.


Uppfinnare och självständiga näringsdrivare är så viktiga för landet att de borde få mer pengar från staten. Detta var budskapet från deltagarna till politikerna i panelen. Att närvarande företagare dessutom var kvinnor gjorde frågan än mer angelägen.


Det är just precis kapitalism det handlar om när företagande och kapital diskuteras. Det är detta system som gör att idéer och riskkapital kan mötas. Någon har visioner och idéer och en annan sitter på en hög pengar. Genom att få en kapitalist att tro på min idé kan jag förverkliga den. Går det bra vinner både kapitalisten och idékläckaren. Ett genialiskt system som mer än något annat bidragit till att människor kunnat skapa rikedom, mervärde och gjort viktiga framsteg för mänskligheten.


På nätverksträffen var alla partier representerade, men minst ett av dem borde inte ha varit där över huvud taget. I Sosialistisk Vensterpartis idéprogram framgår tydligt att partiets företrädare önskar en förstatligad ekonomi, mindre privat företagande och definitivt ingen kapitalism.


Hur kan man med en sådan inställning ens närvara på en träff med entrepröner och företagare som alla är ett resultat av en fri marknad? Hur kan man sjunga företagandets lov och samtidigt emotsätta sig vinstdrivande företag och kapitalister?


Det var hycklarnas afton när SV och Arbeiderpartit fick tala till ambitiösa företagare och lova att med vänsterpolitik skulle allt bli lättare. Med mer statliga medel skulle alla kvinnor i hela Norge driva egen firma, bara de lovade att inte bli kapitalister på kuppen.


Sådan är socialismen. Slit gärna i ditt företag, men Gud nåde dig om du börjar tjäna pengar. Pengar ska komma från staten och fördelas av politiker. Ingenting annat.


Maria Ludvigsson

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »