Ideologi etter 9/11

Paul Berman skriver i The New Republic om liberalisme, islamisme, kommunisme og ideers viktighet, og trekker forbindelsene mellom 11. september 2001 og den arabiske våren: Liberale samfunn har vokst frem og spredt seg. For endel har dette vært ydmykende og skremmende, og motkrefter har gjort seg gjeldende, enten for å ta vare på det gamle eller skape noe helt nytt og bedre. De siste måneders utvikling viser imidlertid at også liberale tanker har grobunn. Den arabiske våren kan være et veiskille, på samme måte som kommunismens fall var det. Men da må det internasjonale samfunn argumentere mot det illiberale, og kjempe med liberalerne, mener Berman.

Les artikkelen her.

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »