Fullstendige rettigheter

CIVITA utgir denne våren en bok om menneskerettighetenes liberale opprinnelse og behovet for ny tolkning i lys av rettspraksis i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Forfatteren av boken, Dr. juris Marius Emberland foredrar om temaet hos CIVITA 3. mai. Les også Johan Norbergs bok om temaet menneskerettigheter online


Den svenske forfatteren Johan Norberg har skrevet et forsvar for de 21 første artiklene i Menneskerettighetserklæringen. Disse artiklene forsvarer de klassiske rettighetene i den vestlige liberale tradisjonen. Norbergs bok er også en kritikk av inflasjonen i rettighetsbegrepet.


Boken kan bestilles hos tankesmien Timbro eller lastes ned gratis


 


Se også Johan Norbergs blog som nylig ble kåret til Sveriges beste.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »