Demokrati og rettigheter

Frokostmøte 28/2: Er personvernet truet?

Publisert: 14. februar 2007

Civita inviterer til frokostseminar på Café Christiania onsdag 28. februar 8.00 – 9.45: Er personvernet truet? – Personvern og liberal rettsstat i møte med terror.

 

Kan rettsstaten bevares hvis terrorbekjempelsen skal være effektiv? Har borgerne rettssikkerhet når politiet får stadig større muligheter til overvåkning og avlytting? Hvordan står det til med personvernet i Europa etter 9/11?

Innledere er: Lee Bygrave, UiO, Tor-Aksel Busch, riksadvokat, Olav Gunnar Ballo, SV, Michael Tetzschner, Oslo Høyre og Olaf Thommessen, Venstre.

 

Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – Inngang i Stortingsgaten.

 

Meld deg på her.

 

VELKOMMEN!