Fri forskning i kollision med regeringens ideologiproduktion

Regeringen försöker formulera sin sanning om diskriminering genom att lägga ner den fristående utredning som skulle undersöka invandrares inflytande i Sverige. Beslutet, och turerna kring det, tyder på bristande respekt för vetenskapligt framtagen kunskap och innebär ett dråpslag mot hela det statliga kommittéväsendet.


Les hele saken i Axess 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »