Folkestyre

Av Bård Larsen, historiker i Civita.

Leiv Olsen spør i Klassekampen den 5.9. om undertegnede er tilhenger av folkestyre. Det kommer an på. Som AKPer (nå Rødt) vet han ganske sikkert at de fleste kommuniststater gjennom historien har kalt seg folkedemokratier. Bak utrykket «folk» kan det altså skjule seg de merkeligste legitimeringsstrategier. Olsen og jeg har nok ulike oppfatninger om hva et folkestyre er og bør være.

Olsen viser til at den spanske kommunen Marinaleda (2700 innbyggere) har kommunistisk ordfører.  Det er dette som er kommunisme og revolusjon i praksis, mener Olsen. Ja ja. Tron Øgrim mente jo i sin tid at alt som er gratis (trodde han) var kommunisme, f.eks brannvesenet.

Det er sikkert fint å bo i Marinaleda, all den tid et flertall åpenbart har villet ha ordføreren sin. Heldigvis er Spania et demokrati.  Vi får håpe det fortsetter slik og at kommunistene ikke får fingrene i statsforfatningen. På tross av at landet er i dyp økonomisk krise ser jeg på det som lite sannsynlig. Spanjolene har lært hva et autoritært regime innebærer.

I Norge har vi grunnlovsfestet det vi kaller representativt demokrati. Det er ikke Rødt fullt ut fortrolige med. De vil heller ha revolusjon, avvæpne borgerskapet (inkludert fagforeningspampene og ledelsen i AP og SV) og legge beslag på militærmakten. Det er i alle fall det som står i partiprogrammet.

Men det er det ingen grunn til revolusjon. Hvis folk deler Olsens syn så vil Rødt få mange stemmer. Men som vi vet er er det nesten ingen som deler Olsens syn. Kan det muligens forholde seg slik at Olsen ikke stoler på folks dømmekraft og derfor heller vil oppløse folket og velge seg et nytt? I den virkelige verden er det vel slik som Bob Dylan har sagt det:

Half the people can be part right all of the time/Some of the people can be all right part of the time/But all the people can’t be all right all of the time.

 

Innlegget er på trykk i Klassekampen 7.9.12.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »