Demokrati

Fascismen på fremmarsj i Europa? Hva skjer i Ungarn?

Se Civita-TV fra frokostmøtet med Gabi Gleichmann, Morten Kinander, Nils Rune Langeland og Eva Sarfi. Tema var Ungarns nyere konstitusjonelle historie, forholdet til antisemittisme og behandlingen av romfolket, samt den bredere politiske konteksten til landet som nå trues med ”konkurs” av EU.

Publisert: 14. februar 2012

Ungarns historie er historien om et land som gikk fra ett totalitært system til et annet: Fra fascisme i 1944-45, til kommunismen, som først brøt sammen i 1989.

Siden har Ungarn gått fra å være en rettsstatlig spydspiss med en sterk konstitusjon til å få sin liberale forfatning truet.

Utviklingen i Ungarn bekymrer mange. Beveger landet seg i nyfascistisk retning?  EU har krevd revisjon av lovgivningen for at ikke Ungarn skal møtes med sanksjoner.

Tema var Ungarns nyere konstitusjonelle historie, forholdet til antisemittisme og behandlingen av romfolket, samt den bredere politiske konteksten til landet som nå trues med ”konkurs” av EU.

Se Civita-TV fra frokostmøtet med Gabi Gleichmann, Morten Kinander, Nils Rune Langeland og Eva Sarfi.

Se innleggene her:

Se debatten her: