Eyes on a global prize

Brazilian President Luis Ignazio «Lula» da Silva has a strong desire to see his country, with its large economy and population, positioned as one of the main actors on the stage of global politics. He has chosen to pursue this by casting himself as the de facto leader of the developing world.


Les hele artikkelen om Brasils president i Washington Times. Artikkelen er skrevet av Andres Mejia-Vergnaud som leder den eneste liberale tankesmien i Colombia.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »